Ела в Angelov Dimitar Community – мястото, където ще научиш всичко за инвестициите!

Стандартни условия за закупуване на онлайн курсове, обучения, консултации и други услуги.


Настоящите условия се отнасят за Услугите, предоставяни от фирма АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД (ЕИК: 206735037, ДДС номер BG206735037 ) с адрес гр. Варна, ул. Найчо Цанов 22, П.К. 9003 (наричана още “ние”, “нас”, “фирмата”).

Можете да се свържете с нас на имейл: info@angelovdimitar.com

Тези условия са в допълнение към Декларацията за отказ от отговорност на уебсайта и се прилагат за продажбата на всеки онлайн курс и/или курс с преподаване (обучение) и консултация. Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да направите покупка и разпечатайте копие за Вашия архив.

Ако има някакво противоречие между текстовете за Отказ от отговорност, които са изложени и видими на Уебсайта angelovdimitar.com в страницата “Политика за Поверителност”, настоящите условия и всички специфични условия, които могат да се прилагат за конкретен Онлайн курс или обучение или консултация, тогава противоречието се решава, като се прилага следният ред на приоритет:

1. Специфични условия на курса;
2. Настоящите Стандартни условия за закупуване на онлайн курсове, обучения и консултации;
3. Отказ от отговорност на уебсайта.


За покупки чрез нашия уебсайт angelovdimitar.com, с натискането на бутона за закупуване на дадената услуга или продукт, Вие се съгласявате с условията на това споразумение. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва да преустановите по-нататъшното закупуване на услуги и продукти от нас.

Определения


“Конфиденциална информация” означава информация, предоставена от едната страна на другата в писмена, графична, записана, машинно четима или друга форма относно бизнеса, клиентите, доставчиците, финансите и други области на бизнеса или продуктите на другата страна, включително, без ограничение, Материалите за курса, но не включва информация, която е обществено достояние, освен по вина на страната, която разкрива информацията, информация, която трябва да бъде разкрита от съд или регулаторен орган, или информация, която вече е в притежание или под контрола на разкриващата страна.

“Материали за курса” означава информацията, предоставена от АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД, която придружава курса.

“Такси” означава таксите, платени от вас на АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД за Услугите или Продуктите.

“Права върху интелектуална собственост” означава авторско право, права върху или свързани с бази данни, патентни права, права на изпълнители, дизайни и регистрирани дизайни, търговски марки, права върху или свързани с Поверителна информация и други права върху интелектуална собственост (регистрирани или нерегистрирани) в целия свят.

“Онлайн курс” означава предоставянето от нас на онлайн курс, съгласно който изучавате материалите на курса от разстояние.

“Услуги” означава предоставянето на онлайн курса и/или преподавания курс (обучение), консултация и/или материалите за курса, заедно с други услуги, които са договорени периодично и са закупени от Вас чрез Уебсайта.

“Уебсайт” означава www.angelovdimitar.com.

“Вие” означава физическото лице, което закупува Услугите или Продуктите.

1. Услуги и Продукти


1.1. Описанието на Услугите и Продуктите е достъпно на нашия Уебсайт. Ние ще предоставяме Услугите и Продуктите в съответствие с описанието, изложено на Уебсайта. Датите за провеждане на обучения и консултации се определят индивидуално с Вас.

1.2. Ние си запазваме правото да променяме или оттегляме някои от Услугите и Продуктите, описани на Уебсайта, без предизвестие.

1.3 Очакваме от Вас да потвърдите, че Услугите и Продуктите, които закупувате, ще отговорят на Вашите нужди. Ние не Ви даваме никакви гаранции, че ще получите конкретен резултат, професионална квалификация или възможност за заетост от закупуването и изпълнението на някоя от Услугите или Продуктите.

2. Поръчване на Услуги


Закупуване на Услуги и Продукти чрез Уебсайта

2.1. За да закупите някоя от Услугите и Продуктите онлайн, трябва да направите регистрация (профил) през Уебсайта. Ако вече имате профил при нас, можете да влезете в профила си, като използвате потребителското си име и парола.

2.2. Когато правите поръчка за дадена Услуга или Продукт чрез Уебсайта, Вие приемате да закупите Услугата или Продукта при тези условия и на посочената цена. АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД си запазва правото да отмени или откаже вашата поръчка или част от нея по всяко време, докато тя не бъде потвърдена и сумите за услугата или продукта не бъдат получени.

2.3. След като получим Вашата поръчка за Услугите или Продуктите, за които сте заплатили през Уебсайта, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим получаването на Вашата поръчка и да предоставим допълнителни инструкции.

2.4. Правно обвързващо споразумение между нас и вас възниква, когато ние :
(а) приемем Вашето предложение за закупуване на Услуги и Продукти от нас, като Ви изпратим имейл с потвърждение за покупката;
(б) получим от Вас плащането на съответните Такси.

2.5. Когато Вашата поръчка се състои от няколко Онлайн курса, обучения или консултации , всеки отделен курс, обучение или консултация ще бъдат разглеждани от нас като отделна оферта за покупка. Приемането на Вашето предложение за закупуване на един или повече курсове, обучения, консултации или други услуги, няма да означава приемане от наша страна на Вашето предложение за закупуване на всички останали курсове, които съставляват Вашата поръчка.

3. Анулиране и промяна

3.2. Ако сте закупили онлайн курс и вече сте получили достъп, изтеглили сте целия или част от онлайн курса и/или сте започнали да използвате този онлайн курс, тогава нямате право да анулирате поръчката си и да изисквате връщане на пари.

3.3. Ако сте закупили Обучение или Консултация и същите са били проведени в уговорените допълнително срокове, нямате право да изисквате анулиране и връщане на пари.

3.4 Ако сте закупили каквато и да е друга Услуга и същата е била предоставена от нас и използвана от вас, нямате право да изисквате анулиране и връщане на пари.

4. Такси


4.1. Таксите за Услугите и Продуктите са такива, каквито са посочени на Уебсайта или каквито са ви казани по телефона или написани по имейл в момента, в който сте направили поръчка за тях.

4.2. Освен ако не е посочено друго в момента на закупуване на Услугите и Продуктите, Таксите са с включено ДДС. Ако възникнат допълнителни такси по предоставянето на услугите и продуктите, следва тези такси да бъдат посочени от нас и да се изиска вашето съгласие да ги заплатите. Всеки от тези допълнителни разходи (такси) ще бъде посочен на Уебсайта или ще Ви бъде казан по телефона или посочен в имейл преди закупуването на Услугите.

4.4. Таксите за Услугите и Продуктите, избрани от Вас на Уебсайта, се удържат от Вашата кредитна/дебитна карта в момента на покупката. Таксите трябва да бъдат платени изцяло преди провеждането на консултация или обучение или преди да получите достъп до някой от Онлайн курсовете.

4.5 Заплащането за Услугите и Продуктите може да се осъществи и по банков път чрез банков превод от ваша сметка към сметка на АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД. Сметката, към която е необходимо да се направи паричен превод, ще бъде посочена на Уебсайта.

4.6 При необходимост от издаване на фирмена фактура, следва Вие да изпратите необходимите данни за фирмата, на която ще бъде съставена фактура. Изпращането на тези данни може да стане като посочите данните в съответното поле при самото закупуване на Услугата или Продукта от Уебсайта или по имейл: info@angelovdimitar.com.

4.7. Всички такси, начислени от доставчика на Вашата дебитна или кредитна карта или банкова сметка във връзка с покупката на Услугите и Продуктите, са за Ваша сметка и АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД не носи отговорност за тях.

4.7. Вие носите отговорност за всички разходи, които сте направили във връзка с Вашето присъствие, на което и да е от обученията и консултациите или достъпа Ви до който и да е Онлайн курс.

5. Отговорност


5.1. Нито една част от предоставянето на Услугите и продажбата на Продуктите не се счита за предоставяне на финансов или инвестиционен съвет. Всички Продукти и Услуги, предоставяни от АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД на уебсайта angelovdimitar.com и на всички съществуващи и бъдещи свързани уебсайтове са с изцяло образователна и информативна цел и не следва да се приемат като финансов или инвестиционен съвет.

5.2. Въпреки че АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД се стреми да предоставя Услугите и Продуктите в съответствие с най-високите стандарти в бранша, нито тя, нито нейните обучители поемат каквато и да е отговорност за всяка неточност или подвеждаща информация, предоставена в програмите или материалите за курсовете, и всяко разчитане от страна на Клиента на такава информация, всяка загуба или повреда на данни, всяка загуба на печалба, приходи или добра репутация, или всяка непряка, специална или последваща загуба, произтичаща от нарушаване на условията на настоящото споразумение.

5.3. Освен доколкото те са изрично посочени в настоящите Условия за Ползване, за Услугите и Продуктите не се прилагат никакви допълнителни условия или гаранции. При спазване на всички горепосочени правила, не се прилагат никакви подразбиращи се условия, гаранции или други условия (включително всякакви подразбиращи се условия относно задоволително качество, годност за целта или съответствие с описанието).

5.4. При спазване на клауза 5.5 по-долу, общата отговорност на АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД, произтичаща от или във връзка с настоящите Условия за Ползване и във връзка с всичко, което може да сме направили или не сме направили във връзка с настоящите общи условия и предоставянето на Услугите и Продуктите (и независимо дали отговорността възниква поради нарушение на договора, небрежност или по друга причина), се ограничава до таксите, получени от нас във връзка със съответния онлайн курс, обучение, консултация или друг продукт, във връзка с които е възникнал спор.

7. Интелектуална собственост

7.1. Всички права на интелектуална собственост върху Материалите за курсовете, Онлайн курсовете и речите, произнесени от обучителите по време на Обучения и Консултации, са и остават интелектуална собственост на АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД.

7.2. Нямате право да:

 • копирате, променяте, възпроизвеждате, преиздавате, сублицензирате, продавате, качвате, излъчвате, публикувате, предавате или разпространявате който и да е от материалите на Курсовете, обученията и консултациите без предварително писмено разрешение;
 • записвате на видео или аудио или други методи за запис, да предавате по какъвто и да е начин предоставените онлайн курсове, обучения или консултации и всички други услуги и продукти.
 • използвате Материалите от Курса за провеждането на друг курс или обучение, независимо дали се провежда от вас или от трето лице – обучител;
 • премахвате всички авторски права или други бележки на АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД върху Материалите за курса;
 • променяте, адаптирате, сливате, превеждате, разглобявате, декомпилирате, извършвате обратно инженерство (освен в степента, разрешена от закона) на всеки софтуер, който е част от Онлайн курсовете.

Нарушаването от Ваша страна на клауза 7.2 ще ни позволи незабавно да прекратим тези условия с Вас и да спрем да Ви предоставяме каквито и да било Услуги, включително, но не само, достъп до Онлайн курсовете.

7.3. Срещу заплатените от Вас Такси за съответните Услуги и Продукти, ние Ви предоставяме НЕограничен достъп до закупените онлайн курсове и Ограничен достъп до Обучения и Консултации и всички други продукти, които не могат да бъдат класифицирани като онлайн курсове и тези Услуги и Продукти (консултации и обучения) се считат за продадени и изконсумирани (използвани от вас), когато за тях е заплатено и те са се провели.

*НЕограничен достъп означава срок от 5 години или срокът, до който съществува уебсайтът angelovdimitar.com, в зависимост от това кой от сроковете настъпи първи.

8. Поверителност (конфиденциалност)


8.1. Всяка от страните е длъжна да пази конфиденциалната информация за другата страна и да не я използва по друг начин освен за целите на настоящите условия, да я връща при поискване и да не задържа копия от нея.

8.2. Всяка от страните може да разкрива Поверителна информация на своите правни и други консултанти с цел получаване на съвет от тях.

8.3. Настоящата клауза остава в сила независимо от прекратяването на настоящите общи условия.

9. Прекратяване


9.1. Имаме право в най-кратък срок да прекратим настоящите условия и да преустановим предоставянето на Услугите и Продуктите в случай, че Вие:

 • не заплатите в срок Вашите такси;
 • действате по агресивен, тормозещ, обиден, заплашителен или притеснителен начин спрямо, който и да е представител на АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД и който и да е външен лектор, който е упълномощен от нас да предоставя онлайн курсове, консултации и обучения свързани с дейността на АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД;
 • мамите или плагиатствате;
 • крадете или действате по измамен или лъжлив начин по отношение на нас или нашите служители, или на други курсисти, както настоящи, така и бъдещи, които може да се намират в общи групи, чатове или друг вид канали за комуникация;
 • умишлено или по непредпазливост вредите на нашата интелектуална собственост, репутация и търговско име;
 • сте в нетрезво състояние вследствие от употреба на алкохол или наркотични вещества, докато се провеждат курсовете, обученията и консултациите;
 • извършвате каквото и да е криминално престъпление, жертва на което е фирмата АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД;


9.2. При прекратяване на договора клаузи 5 (отговорност), 7 (права на интелектуална собственост), 8 (поверителност) и 10 (ограничения) продължават да действат независимо от това прекратяване.

10. Ограничения

Всички Услуги, предоставяни от нас съгласно настоящите условия, са лично за вас и не могат да бъдат прехвърляни, преотстъпвани и предоставяни на друго лице.

Имаме право да преотстъпваме тези условия на всяка друга компания без предварително уведомление до вас.

11. Цялостно споразумение

Настоящите общи условия, заедно с Политиката за поверителност и Отказ от отговорност на Уебсайта и Специфичните условия за онлайн курсовете, обученията и консултациите, както и други продукти и услуги, представляват цялостното споразумение между страните и отменят всички предишни споразумения и уговорки, независимо дали са писмени или устни. Вие потвърждавате, че не сте разчитали на каквито и да било допълнителни изявления, уведомления и друга информация при съгласяването с тези и всякакви други условия с нас за предоставяне на услуги и продукти. Нищо в тази клауза или в общите условия НЕ ограничава отговорността за измама при представяне на неверни данни.

12. Форсмажорни обстоятелства


АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД не носи отговорност пред вас за каквото и да е неизпълнение на задълженията си или прекратяване на договора по тези условия, произтичащи от причини извън контрола на фирмата, включително, но не само, пожари, наводнения, земетресения, вулкани и други природни бедствия и непредвидими ситуации, тероризъм, стачки, забавяне, причинено от независещи от формата причини, непредоставяне на курс, причинено от смърт в семейството на обучителя, заболяване на обучителя, правителствен указ или разпоредба.

13. Прехвърляне на права и задължения


Можем да преотстъпваме, прехвърляме и възлагаме на подизпълнители (трети лица) всички наши права или задължения по наша преценка.

14. Защита на данните


14.1 Естеството на предоставяните от нас Услуги и Продукти предполага, че ние ще получаваме, използваме и разкриваме (заедно наричани “Използване”) определена информация за Вас (“Данни”). В настоящите Условия за ползване са изложени принципите, които регулират използването на Данни от наша страна. Със закупуването на Услугите и Продуктите, Вие се съгласявате вашите данни да бъдат използвани конфиденциално.

14.2 Когато се регистрирате при нас, ще трябва да предоставите определени Данни, като например Вашите данни за контакт, имейл, имена, потребителско име и други данни, ако има нужда от допълнителни такива за съответния курс, обучение или консултация. Ние ще съхраняваме тези Данни и ще ги използваме, за да се свържем с Вас, да Ви предоставим подробности за Услугите, които сте закупили, и по друг начин, както е необходимо за нормалното предоставяне на Услугата или Продукта, който сте избрали.

14.3 Можем също така да използваме горепосочените Данни, както и подобни Данни, които ни предоставяте в отговор на проучвания, за обобщаване на потребителски профили и, освен ако не сте кликнали върху съответния бутон във Формуляра за регистрация, да Ви предоставяме съобщения. Ние няма да предаваме никакви лични данни на никого извън Fitch Learning Ltd,

14.3 За да можем да наблюдаваме и подобряваме нашите Услуги, събираме определена обобщена информация за Вас, включително данни за Вашата операционна система, версия на браузъра, име на домейн и IP адрес, URL адреса, от който сте дошли и до който отивате, и частите от Уебсайта, които посещавате.

14.4. Използваме информация като потребителско име, имейл и други, за да можем да установим дали използвате нашите услуги и продукти, да подпомогнем предоставянето на услугите и продуктите, да осигурим достъпа Ви до съответните Услуги и Продукти. Ще използваме само бисквитките от Вашия файл с бисквитки, поставени там чрез взаимодействието на Вашия уеб браузър с Уебсайта. Ще използваме и Facebook Pixel, за да ви предоставим по-лесно, по-ефективно и по-полезно Услугите и Продуктите, които предлагаме.

14.5. Нашите продукти могат да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни и ние не носим отговорност за техните политики или процедури за обработка на данни или за тяхното съдържание.

14.6. АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД се стреми да предприеме всички разумни стъпки за защита на Вашите лични данни, включително използването на технология за криптиране, но не може да гарантира сигурността на всички данни, които разкривате. Вие приемате присъщите за сигурността последици от извършването на транзакции онлайн (по интернет) и няма да ни държите отговорни за каквото и да е нарушение на сигурността.

14.7. АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД може да допълни предоставената от Вас информация, за да подобри Услугите и Продуктите, които използвате.

14.8. Ако желаете да промените или актуализирате данните, които съхраняваме за Вас, моля, изпратете имейл на info@angelovdimitar.com.

14.9. Чрез закупуването на Услуги и Продукти предоставяни от АНГЕЛОВ ДИМИТЪР ФАЙНЕНС ЕООД през уебсайта angelovdimitar.com, вие се съгласявате да получавате последващи имейли с допълнителни инструкции и уведомления, както и индивидуални и групови оферти.

15. Право и юрисдикция


Настоящото споразумение е подчинено на българското законодателство и страните се подчиняват на изключителната юрисдикция на българските съдилища във връзка с всеки спор по него.

16. Известия


Можете да се свържете с нас по някой от следните начини:

Имейл: info@angelovdimitar.com

Чрез формата за контакт на сайта: КОНТАКТ

СЕДМИЧЕН
БЮЛЕТИН

Хей, здравей! Искаш ли да се абонираш за седмичния бюлетин, който изпращам всеки понеделник?

Абонирай се сега и не изпускай нищо важно за инвестициите! Хиляди хора от България вече го направиха.