Какво е P/S ratio?

В тази статия ще разискаме въпроса за P/S ratio-то (price-to-sales ratio). Ще видим какво означава, как го получаваме, и доколко може то да ни е полезно. Както винаги отбелязвам и в другите ми публикации и видеа за отделни параметри, трябва да знаем, че P/S ratio, като единичен параметър, не е достатъчен и не бива да служи за инвестиционно решение, а би трябвало да се използва в комбинация с редица други показатели и модели за анализ на компании.

И така, да не губим време, а да се мятаме в детайлите.

Та, какво е P/S ratio всъщност? – Това е зависимост между размера на пазарната капитализация на дадена компания и нейните продажби, нейния оборот – Revenue или Total Sales. Това съотношение ни казва колко инвеститорите са готови да заплатят “отгоре” за всеки $1 от оборота на компанията.

За разлика от P/E ratio-то, чрез което определяме колко са склонни инвеститорите да НАДплатят за всеки $1 печалба на компанията, то при Price-to-Sales ratio-то се взима предвид оборота на компанията, а не нейната печалба.

Ако все още не сте прочели статията за P/E ratio, ето и линк към нея:

Какво е P/E Ratio и PEG ratio

По-надолу в статията ще обърнем внимание за кои компании е най-удачно да се използва параметърът P/S ratio.

Как получаваме P/S ratio?

Смятането на този параметър е изключително лесно и отнема буквално няколко секунди. Просто трябва да разделим пазарната капитализация на компанията в момента на оборота на компанията за последните 12 месеца (TTM – Trailing Twelve Months).

Формула

P/S ratio = Market Cap / Revenue

Ето и един елементарен и бърз пример. Използваме данните за компанията WALMART с тикър символ WMT на борсата в Ню Йорк (NYSE). Пазарната капитализация в нашия случай е $387 милиарда. Оборотът (Revenue) на Уолмарт за последните 12 месеца (TTM) е $572 милиарда (стойностите са закръглени за по-нагледни сметки).

Прилагаме формулата в действие и намираме:

P/S ratio = 387 / 572 = 0.68

Виждате колко лесно всъщност смятаме този параметър. Необходими са ни само 2 вида данни – пазарната капитализация (Market Cap) и оборотът (Revenue), който е видим в Income Statement-а на компанията.

Какво е добро или лошо P/S ratio

Както отбелязах в началото, P/S ratio-то ни дава представа за това колко пъти повече плащат инвеститорите или колко пъти повече пазара оценява съответната акция като се сравняват пазарната капитализация (Market Cap) и оборота (Revenue, още Total Sales). Тоест, чрез P/S ratio виждаме колко се НАДплаща за $1 от оборота на компанията.

По принцип, за да кажем, че дадена акция не е подценена или надценена, то P/S ratio, което ще получим за нея, би следвало да е 1. Ако стойността, която получим е повече от 1, то можем да примем, че компанията е надценена от пазара. Ако примерно получим P/S ratio 4, това означава, че инвеститорите са склонни да платят 4 пъти повече за $1 от оборота на компанията, за да притежават нейни акции.

Ако пък P/S е под 1, би следвало да разсъждаваме, че компанията е подценена и е изгодно да пазаруваме нейни акции. Ако например P/S e 0.5, то в този случай заплащаме само $0.5 за всеки $1 от оборота на дружеството.

Може би се досещате, че това са “идеални” варианти и подобни стойности не се срещат често. Случая с Walmart, който дадох по-горе е показателен за това, че P/S не трябва да се използва като основание за инвестиция или пък не. Това е така, защото този параметър сам по себе си изобщо не е идеален.

Не е идеален, защото взимаме оборота, който, колкото и да е голям, в никакъв случай не е достатъчно да се уповаваме само на него, тъй като компанията може да има страшно много разходи, които да “стопят” този оборот десетки пъти, и в крайна сметка, чистата печалба да е много по-ниска от оборота, т.е. маржът на печалбата да е изключително малък като процент.

В случая с Walmart, Net Profit Margin е 1.40% за последните 12 месеца. Компанията има около $8 милиарда печалба от $572 милиарда реализиран оборот. Параметърът Net Profit Margin ни показва колко процента от оборота всъщност е печалба. Изчисляваме го като разделим чистата печалба (Net Income) на оборота (Revenue):

NET PROFIT MARGIN = (NET INCOME / REVENUE) x 100

За Walmart получаваме: Net Profit Margin = (8 / 572) x 100 = 1.40%

Ето защо, въпреки големия оборот и “доброто” P/S ratio, което получаваме, е много важно да видим и други параметри за оценка на компанията, а не да се фокусираме само върху P/E ratio, Current ratio, P/S ratio и т.н.

Walmart е страхотна компания, и в случая, тя е страхотна и по този параметър, както и по много други. Използвах я като пример за голям марж между оборот и печалба, за да видите откъде могат да се получат супер големи разлики в P/S ratio-то. И ако анализираме някоя друга компания, която се окаже с P/S ratio под 1 поради големия си оборот, винаги проверявайте и други ratio-та и статистики и правете цялостен анализ, защото по много други параметри, анализираната от нас компания може да се окаже, че изобщо не е удачна за инвестиция.

P/S ratio на S&P 500 за 2021-ва е 3. Знаете, че S&P 500 е параметър за американската икономика и в този случай, ако съдим по това ratio, това означава, че пазарът е надценен 3 пъти.

P/S ratio по сектори и индустрии

Ключовото, което е добре да разберем при анализиране на дадена компания по параметъра P/S ratio, е че той е много конкретен за сектора и индустрията, в която компанията върти бизнеса си.

Много често P/S ratio се различава с огромни стойности в различните сектори. Но за да определим дали дадена компания е подценена или надценена според нейното P/S ratio, то трябва да я сравним с други компании от същия сектор, да определим техните P/S ratio-та, и така да видим кое дружество как се движи спрямо някаква осреднена стойност на това ratio за съответния сектор и индустрия.

Нека вземем пример с технологичния сектор. При повечето компании в този сектор P/S ratio e над 5, в някои случаи и над 10. Нека погледнем като за начало Facebook или може би вече е редно да наречем тази компания META:

Прилагаме вече познатата ни формула и получаваме P/S ratio за META Platforms 8.32.

P/S = 932 / 112 = 8.32

Този параметър е много над 1. Но не прави компанията супер надценена, тъй като по редица други параметри, както и при оценка на бъдещия потенциал за растеж, можем да разберем, че META е страхотна компания за инвестиция.

Но тъй като FACEBOOK не е точно технологична компания, поне засега, нека видим 2 точно технологични компании – 2-та гиганта NVIDIA и AMD.

Пазарната капитализация на NVIDIA е $741 милиарда, а revenue-то за последните 12 месеца е $24 милиарда. Използвайки формулата за P/S ratio получаваме:

NVIDIA: P/S ratio = 741 / 24 = 30.9

При AMD Market Cap е $177 милиарда. Оборотът на компанията за последните 12 месеца е $15 милиарда.

AMD: P/S ratio = 177 / 15 = 11.8

Сравнявайки тези 2 компании, които оперират в един и същ сектор и в една и съща индустрия, ясно се вижда коя от двете е по-надценена от пазара, т.е. за коя инвеститорите са готови да заплатят много повече.

Нека сравним още 2 компании, например APPLE и MICROSOFT. P/S ratio на ябълката е 7.95, а на Microsoft то е 14.

Да погледнем как стоят нещата в HEALTHCARE сектора. Нека вземем за пример 2 компании, за които се говори много през последната година и половина – Pfizer и Moderna.

Pfizer е с пазарна капитализация $330 милиарда, а оборота за последните 12 месеца е $69 милиарда. Имайки тези данни, лесно определяме по формулата какво е P/S ratio-то на това дружество:

P/S ratio = 330 / 69 = 4.80

Moderna е с Market Cap $101 милиарда и Revenue $11 милиарда за последните 12 месеца. Получаваме следната сметка:

P/S ratio =101 / 11 = 9.18

По принцип, средното P/S ratio за всички индустрии, които се съдържат в сектора Healthcare, е около 6.

За кои компании е най-приложимо P/S ratio

P/S ratio прилагаме най-вече при growth компании или такива, които все още не са на печалба и съответно все още нямат P/E ratio, според което да ги сравним с други компании и да определим дали евентуално са подценени или надценени.

Докато при P/E ratio-то взимаме текущата цена за 1 дял и я разделяме на печалбата за 1 дял (EPS), то тази формула не е приложима при нови компании, които тепърва навлизат на пазара и все още не са излезли на печалба, съответно са с отрицателен EPS. Когато имаме отрицателен EPS, няма как да получим P/E (Price-to-Earnings) ratio, просто защото дружеството няма Earnings, все още няма печалба.

Но така или иначе компанията е в операция и върти бизнеса си. Все пак можем да определим до някаква степен колко по-изгодна или не е тази компания спрямо останалите нови компании в този сектор и в тази индустрия. И тук именно на помощ ни идва P/S ratio, тъй като чрез него използваме параметъра ОБОРОТ (REVENUE), а не EARNINGS (ПЕЧАЛБА), както е при P/E ratio.

Или с други думи, ако искаме да оценим една компания, която все още не е на печалба, оценяваме я по оборота и сравняваме с другите компании от същия пазарен сегмент. Така определяме колко инвеститорите са склонни да НАДплатят за всеки $1 от оборота на компаниите.

И нека вземем за пример 2 компании, които все още са на минус и нямат P/E ratio, затова ще ги оценим по P/S ratio-то им, тъй като те работят, следователно реализират обороти.

Компаниите са CROWDSTRIKE и OKTA. Те са технологични компании, листнати на борсата преди няколко години (2019-та Crowdstrike, 2017-та Okta) и се занимават пряко със cyber security.

CROWDSTRIKE

P/S ratio = 48 / 1.2 = 40

OKTA

P/S ratio = 35 / 1.5 = 23

Ето така, по този изключително бърз и лесен начин, веднага добиваме представа за параметъра P/S ratio за всяка една компания. За тези примери аз използвам yahoo finance, но може да се използва и друга подобна платформа, данните ще са същите.

Защо P/S ratio може изобщо да не е достоверен показател

При определяне на P/S ratio не се взима предвид дълга (debt), който компанията има. А именно дългът е един от основните и най-тежки разходи, който еднодружество може да има. Ако сравняваме 2 фирми и тяхното P/S ratio е сходно, може да се окаже, че едната от тях е с огромен дълг, а другата например няма изобщо никакъв дълг или той е в много малки размери. Но P/S ratio е еднакво и за двете компании. Вие коя от тях бихте избрали за дългосрочна инвестиция? Мисля, че знам отговора, който ще дадете :).

Също, ако компанията има проблеми, като например такива от законов характер, и пазарът реагира на това като повече акционери разпродават акциите, които притежават и съответно цената за 1 дял пада, а оттам се понижава и пазарната капитализация, тогава, P/S ratio може да е още по-ниско, защото оборота на компанията не се е променил, но Market Cap е спаднал, а той е в числителя на формулата и следователно получаваме много по-ниски стойности.

Едно е да сметнем P/S ratio с пазарна капитализация 500 милиарда и оборот 100 милиарда, а съвсем друга е сметката с 250 милиарда капитализация и същия оборот от 100 милиарда.

  1. P/S ratio = 500 / 100 = 5
  2. P/S ratio = 250 / 100 = 2.5

Ето защо е много важно никога, абсолютно никога, да не вземаме под внимание само един единствен показател при оценка на компания, било то някакво ratio или пък друг параметър. Винаги е редно да анализираме с всички налични инструменти и данни. Само така ще придобием реална представа за това колко е добра или колко е лоша дадена инвестиция за нас като инвеститори.

В една от следващите статии ще обърна внимание на EV/sales (Enterprise Value-to-Sales) ratio-то, което е по-рационално от P/S ratio, тъй като в изчисляването му включваме и параметъра debt (дълг) и съответно придобиваме една доста по-ясна картина за финансовото положение на компанията.


Това бе малко по-детайлна статия за P/S ratio. Надявам се да ви е полезна в процеса на анализиране на компании. Очаквайте и видеото за P/S ratio.

Ако това съдържание ви хареса, ще съм благодарен, ако го споделите в социалните мрежи с други хора, които се интересуват от инвестиции. Нека станем повече Българи успешни инвеститори в дългосрочен план. Най-добрият начин, за да станем такива, е като не спираме да се образоваме по темите за икономика, финанси и инвестиции.

🔥Вземете безплатна акция от TRADING 212 – https://bit.ly/37qCIAi

Сега, регистрирайки се безплатно в Trading 212 от линка, който аз ви предоставям, ще получите напълно безплатно една произволна акция на стойност до €100. Необходимо е единствено да регистрирате INVEST акаунт за 2-3 минути и след това да направите минимален депозит и безплатната акция ще бъде заредена в акаунта ви. Ще може веднага да продадете акцията, но парите от продажбата ще са налични за теглене след 30 дни.

Разгледайте моите курсове по инвестиране:

Прецените ли, че имате нужда от инвестиционна консултация и изграждане на портфолио, което да бъде изцяло съобразено с вашите намерения, интереси, очаквания и възможности, определено погледнете услугите, които предлагам.

Консултации + Изграждане на Портфолио

Ако желаете да преминете пълни курсове с мен по инвестиране, хвърлете едно око на обученията, които предлагам. Те са индивидуални, в реално време, и с тях целя да ви дам конкретни решения и отговори, за да може да инвестирате със самочувствие и без особени колебания, т.е. да знаете какво правите. Чрез тези обучения споделям целия си опит и всички знания, които имам за фондовата борса.

ОБУЧЕНИЯ

Не пропускайте да се абонирате за седмичния бюлетин на сайта angelovdimitar.com. Бюлетинът се пише лично от мен, всяка седмица, и с него ви предоставям интересна и полезна информация относно финансовите пазари и инвестиционната обстановка.

Абонирай се за БЮЛЕТИН

Ако искате да получавате известия на вашите устройства всеки път, когато пусна нещо ново тук, то ударете здраво камбанката в долния десен ъгъл и така ще се запишете за известия от сайта.

Ударете и SUBSCRIBE бутона и камбанката на канала ми в YOUTUBE, който е продължение на това, което правя тук на този сайт.

YOUTUBE ANGELOV DIMITAR

Последвайте ме и в социалните мрежи, където поствам всичко ново, което направя: FACEBOOKINSTAGRAM

Ако искате да ме подкреппите като създател на съдържание, можете да го направите в Patreon. Благодаря ви предварително!

https://www.patreon.com/AngelovDimitar

Това беше от мен, приятели! До следващия път!

Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

СЕДМИЧЕН
БЮЛЕТИН

Хей, здравей! Искаш ли да се абонираш за седмичния бюлетин, който изпращам всеки понеделник?

Абонирай се сега и не изпускай нищо важно за инвестициите! Хиляди хора от България вече го направиха.