Intrinsic Value – Справедлива цена на акцията P/E Multiple модел

Intrinsic value справедлива цена на акция PE ratio Multiple модел

Здравейте! В тази 2-ра статия от поредицата за определяне на справедлива цена на компания, ще разгледаме Price-to-Earnings модела за определяне на справедлива цена на акцията – Intrinsic Value или още Fair Value. Този метод е доста лесен и бърз и би ви отнело буквално няколко минути, за да получите готова „справедлива“ стойност за компанията, в … Продължение

Споделяне