Ела в Angelov Dimitar Community – мястото, където ще научиш всичко за инвестициите!

Пасивен доход от дивиденти

В тази статия ще обърнем внимание на пасивния доход, който можем да получаваме, инвестирайки в дивидентни акции.

Знаете, че някои компании изплащат дивиденти на акционерите си. Те го правят най-често на тримесечен период. Има и такива, които ни изплащат дивиденти всеки месец (или друг период) и ще спомена една такава компания, в която аз инвестирам.

На сайта dividend.com, въвеждайки тикера на компания, която следите, може да разберете на какъв период тя изплаща дивидентите си.

Основно, дивидентите се изплащат в кеш. Има и случаи, при които дивидентите идват под формата на допълнителни акции, т.е. вместо пари, компанията ви дава още активи на стойност горе долу колкото би бил кешовият еквивалент на дивидента.

Дивидентите са чудесна възможност за пасивен доход и никога няма да сбъркате, ако към портфолиото си добавите някоя стабилна дивидентна компания.

В статията ще отбележа някои “капани” и заблуди, които може да срещнете при дивидентните акции, както и напълно реално ще оценим каква доходност може да очакваме и дали всъщност си заслужава.

Имам и видео за пасивния доход от дивиденти, което представлява тази статия, представена във видео формат:

Какво е дивидент

Когато става въпрос за дивидентни акции, дивидентът е разпределяне на част от печалбата на компанията към нейните акционери. Той е един вид “награда” или благодарност, че сме инвестирали в дадената компания, като сме закупили акции.

Важно е да знаем, че дивидентите не са гарантирани и могат да бъдат намалявани или спирани изцяло.

Някои борсово търгувани фондове (ETF) също изплащат дивиденти, като има и такива, които автоматично ги реинвестират.

Има 2 параметъра, чрез които проследяваме каква ще е възвръщаемостта ни от дивиденти – dividend rate и dividend yield.

Dividend Rate

Това е доларовото (или друга валута) количество пари, което ще получим за притежаването на дадена акция за 1 фискална година. Важно е да имаме предвид, че фискалната година може да се различава при различните компании. Например, една компания може да започва да брои фискалната си година от месец Юни 2020 и по този начин да завърши годината си през Юни 2021.

Нека погледнем един пример с компанията Johnson & Johnson (JNJ):

yahoo finance mobile app

Виждаме, че акцията се търгува на американската борса NYSE за $137.11 за 1 дял. Ако погледнем най-долу вдясно, ще видим секцията отредена за дивидентните данни. В случая, при JNJ е обявен дивидент в размер на $4.04 на година, а в скобите можем да видим и dividend yield на акцията.

Сумата от $4.04 на акция ще бъде изплатена на всеки един притежател на акции на компанията. Най-честата практика е годишният дивидент да се изплаща на тримесечие. Т.е., ако притежавате 1 дял от JNJ, на всеки 3 месеца (4 пъти в годината) ще получавате по $1.01 дивидент (преди такси).

Както вече споменах, има компании, които изплащат обявения дивидент на месечна база. Такава компания е Realty Income (O). Аз лично инвестирам в нея и тя е част от портфолиото ми с REITs (Real Estate Investment Trusts).

yahoo finance mobile app

В случая с O, акцията се търгува на NYSE на цена $57.86 за дял, а годишният дивидент е $2.81. Dividend yield е 4.80%, което е една доста добра възвръщаемост за цената на акцията. Тъй като компанията изплаща дивидентите си на месечна база, трябва да разделим сумата от $2.81 на 12 месеца и така ще получим какъв дивидент ще получаваме всеки месец, а именно $0.23 (преди такси).

Т.е., за всеки дял от Realty Income, който притежавате, компанията ще ви изплаща всеки месец дивидент от $0.23, като тази сума все още не е обложена с данък. По-надолу ще обърна внимание на това какви такси ни се удържат при изплащането на дивиденти.

Dividend Yield

Този параметър, изразен като процент, е финансовото съотношение (дивидент / цена на акция) и показва какъв е дивидентът в проценти спрямо цената на акцията. При движение на цената, dividend yield също се изменя.

Формулата за изчисляване на dividend yield е следната:

dividend yield = (dividend rate / stock price) x 100

Виждате, че лесно можем да сметнем в проценти годишната доходност от дивиденти, която можем да очакваме от нашата инвестиция. За наше улеснение, на сайтове и приложения като yahoo finance, тази информация ни е представена и можем да видим dividend yield на всяка една акция листната на фондовата борса.

Нека вземем за пример компанията Verizon (VZ). Цената на една акция VZ е $57. Обявеният годишен дивидент е $2.51. Тоест, за всеки дял VZ, който притежаваме, ние ще получим $2.51 под формата на дивидент в рамките на 1 година. Тази сума ще ни бъде изплатена на 4 пъти през фискалната година на компанията (на всеки 3 месеца).

Нека сега обърнем внимание на годишната доходност в проценти (dividend yield). За целта ще използваме формулата от по-горе:

Dividend Yield = (2.51 / 57) x 100 = 0.044 x 100 = 4.40%

Такива са и данните за dividend yield от yahoo finance:

Ако искаме да започнем да инвестираме в дивидентни акции или да изградим изцяло дивидентно портфолио, този параметър би ни показал каква доходност ориентировъчно може да очакваме от нашата инвестиция. Ако например искаме да инвестираме $10 000 в дялове на Verizon, то може да очакваме $440 годишен дивидент (преди данъци).

Естествено, щом цената на акцията се покачва или понижава, dividend yield също ще се променя.

Когато цената на акцията се повиши, dividend yield ще понижи стойността си. И обратно, когато акцията падне, процентната годишна доходност ще се увеличи.

Нека видим един пример:

Цената на 1 акция Abbvie (ABBV) е $85. Годишният обявен дивидент е $4.72, което води до dividend yield в размер на 5.55%.

Да предположим, че акцията повиши цената си на $95 за 1 дял. Ето какво ще се случи с dividend yield в този случай:

Dividend yield = (4.72 / 95) × 100 = 0.049 × 100 = 4.9%

Виждате как с покачването на цената, dividend yield пада.

Сега да разгледаме пример с по-ниска цена:

Ако ABBV падне от $85 на $65, то резултатът ще е следният:

Dividend yield = (4.72 / 65) × 100 = 0.072 × 100 = 7.2%

Както става ясно, при понижаване на цената на дадена акция, годишната доходност в проценти се увеличава.

Това обаче не винаги трябва да е добър знак за нас, а точно обратното. Когато цената пада постоянно, това може да означава, че компанията има проблеми.

Dividend Payout Ratio

Това е параметърът, който ни показва какъв процент от печалбата си дадената компания разпределя чрез дивиденти и колко задържа за реинвестиране, изплащане на дългове или просто задържа в кеш.

Както отбелязахме, по-високата стойност на dividend yield не означава непременно по-добра печалба за нас, тъй като компанията може да претърпява загуби или труден финансов период.

Dividend Payout Ratio ни дава ясна представа за това каква част от спечелените пари на акция (EPS – Earnings Per Share) се изплащат в дивиденти към акционерите.

Формулата е следната:

Dividend Payout Ratio = (Dividend Per Share / Earnings Per Share) x 100

Нека вземем за пример акцията на Apple (AAPL), която в момента на писането на тази статия се търгува за $108 за 1 дял. Годишният дивидент е $0.82, а печалбата на компанията за всеки продаден дял (EPS) е $3.28.

Dividend Payout Ratio = (0.82 / 3.28) x 100 = 25%

От формулата излиза, че 25% от печалбата на APPLE отива при акционерите на компанията под формата на дивиденти, а останалите 75% се използват за реинвестиция в бизнеса, изплащане на дългове и задържане в кеш.

Може да срещнете формулата и в малко по-различен вариант, като DPR тогава е равно на общият брой дивиденти, които компанията е изплатила за годината, разделени на чистата печалба:

DPR = Total Dividends / Net income

Какво е “добро” (healthy) payout ratio ?

Счита се, че DPR до 35% е “healthy”, т.е. компанията изплаща добра част от печалбата си в дивиденти и в същото време има достатъчно средства да реинвестира в своят бизнес модел или в друг, и по този начин да се разраства.

DPR от 35% до 50% също се смята за “безопасно”, но трябва да имаме предвид, че не можем да очакваме голям ръст в цената на акцията или печалбата на дадената компания, тъй като половината или по-голямата част от спечеленото отива в изплащане на дивиденти към акционерите и съответно свободните пари за реинвестиция и развитие на бизнеса са по-малко.

Това, разбира се, не означава, че няма добри компании, които изплащат по-високи от нормалното дивиденти и пак си остават “добри” компании. Просто трябва да имаме едно наум и да проверяваме всяка една компания, в която смятаме да инвестираме. Най-вече трябва да проверим бъдещите и планове за развитие и растеж и дали те отговарят на нашата инвестиционна стратегия – искаме да разчитаме само на дивиденти, независимо каква е цената, или искаме да имаме и растеж.

Нормалният начин да определим годишната си печалба от дадена компания, е като към дивидентната доходност (dividend yield) прибавим и растежа на акцията за съответния период.

Например, ако сме инвестирали в компания XYZ и доходността ни от дивиденти е 4%, а в същото време имаме и appreciation (растеж в цената) на годишна база 20%, то възвръщаемостта ни от тази компания е 24%.

Да речем, че цената на XYZ e $100 за 1 дял и ние сме закупили 1 акция. След 1 година цената на акцията се е покачила на $120. Тук имаме 20% appreciation на цената, т.е. акцията е вдигнала стойността си, и в същото време сме получили и дивидент в размер на 4% dividend yield.

Има големи фирми, които са концентрирани върху единични продукти или услуги и те в действителност няма накъде повече да се развиват, поне не и в големи мащаби. Те могат да разчитат най-вече на абонаментни услуги или например държавни договори.

Нека вземем за пример една реална компания с доста висок дивидент – AT&T (T):

Виждаме, че дивидентът на компанията е $2.08 за дял, а dividend yield е цели 7.70%. Цената на акцията се върти около $27 – $30. DPR за T e над 130%, но в никакъв случай не можем да твърдим, че компанията е опасна за инвестиране, защото тя е една от най-големите телекомуникационни компании в Северна Америка с милиони абонати. Освен това, AT&T спада в групата на Blue Chip Stocks или Dividend Aristocrats, тъй като в продължение на десетки години, компанията изплаща и увеличава размера на дивидента си.

Но нека погледнем цената на акцията:

AT&T цена

От графиката става ясно, че през последните 20 години, цената на T е горе долу една и съща. Съответно можем да заключим, че не може да очакваме висок appreciation в цената на акцията, а напротив, ако решим да продадем, твърде вероятно е сделката да се осъществи под цената, на която сме закупили.

Аз лично не инвестирам в AT&T и други подобни компании. Не казвам, че инвестицията е лоша или грешна, или пък рискована, в никакъв случай. Но за мен, важен е баланса между дивидент и растеж. Растежът в този пример почти отсъства. Това е и моята стратегия на инвестиране в дивидентни акции – добър баланс между growth и dividend yield.

Трябва да имаме предвид, че към някои сектори като REIT, има изискване да се разпределя по-голямата част от облагаемата печалба (90% taxable earnings) под формата на дивиденти към акционерите. Ето затова и Dividend Payout Ratio на компаниите от този сектор ще е доста високо, защото по закон те задържат само около 10% от печалбата си. Това е и причината секторът с недвижими имоти да е един от най-предпочитаните от дивидентните инвеститори.

Нормално е, големи компании, които изплащат големи дивиденти, да имат по-малък растеж в сравнение с други големи компании, които изобщо не изплащат дивиденти. За пример можем да вземем акциите на Tesla или Facebook. Това са гиганти, които обаче са решили да инвестират цялата си печалба в развитие на бизнесите си, вместо да изплащат дивиденти. И това може да се види и в цената на дяловете им, те се покачват със значителни темпове.

Blue Chip Stocks

Така наричаме акциите на дивидентните компании, които в продължение на десетки години изплащат дивиденти и също увеличават размера им. Увеличението идва от това, че компанията се е представила добре и съответно цената на акциите се е покачила. Оттам идва и по-голямата печалба на дял, което пък води до увеличаване на дивидента, тъй като, както разбрахме, с покачването на цената на акцията, dividend yield намалява процентно. Blue Chip компаниите искат да задържат своите акционери и почти всяка година се стремят да компенсират покачването на цената на акцията като увеличават стойността на изплащаните дивиденти, за да поддържат определена дивидентна доходност в проценти (dividend yield).

На този линк може да намерите информация за Blue Chip акции, които са актуални през 2020 – Blue Chip Stocks 2020

Какъв е добрият процент на дивидентна доходност?

Dividend yield между 2% и 5% е доста добър показател за това да очакваме добра доходност от дивиденти. Естествено, много зависи от това какво портфолио градим и какви са таргетите ни. Аз лично подбирам дивидентни акции, които имат между 3 и 5% dividend yield.

Ако целта ви е да изградите изцяло дивидентно портфолио, то най-вероятно ще искате да се ориентирате към акции, които притежават минимум 5% дивидентна доходност.

Ето няколко компании с добър dividend yield:

 • ABBVIE (ABBV) – 5.55% dividend yield
 • VERIZON (VZ) – 4.40% dividend yield
 • REALTY INCOME (O) – 4.85% dividend yield

Както вече споменах, не би трябвало да разглеждаме даден параметър като единствен критерии за инвестиция. Добре е да намерим баланса между растеж на акцията и размера на изплащания дивидент.

Аз се стремя дивидентните акции в моето портфолио да са точно такива – да имат нормален дивидент (dividend yield) в рамките на 3% до 5% и в същото време да показват растеж и развитие. По този начин, моята печалба се определя от изплащания дивидент и също от appreciation-а в цената на акцията.

Ако в даден момент преценя, че цената се е покачила достатъчно, имам добра печалба (capital gain) от инвестицията си в дадена компания и искам да я реализирам, то ще продам дяловете си или част от тях и така ще съм на плюс веднъж от разликата в цените, на които съм закупил и на които продавам, и втори път от дивидентната доходност, тъй като през времето, когато съм притежавал акциите, аз съм получавал и дивиденти.

Рисковете на големите дивиденти

Много от начинаещите инвеститори се подлъгват по високите dividend yields на някои компании и попадат в “капан”, който може да им коства много пари. Аз също съм го правил и сега ще се опитам да ви покажа как да избегнете тази клопка.

На първо място, трябва добре да проучите компанията. Това е най-важното и основно нещо, което можем да направим. Не става дума за дълбок фундаментален анализ, а просто за преглеждане на историята и най-вече как се е движила цената на акциите през последните години. Ако цената в момента е много ниска или е наличен сериозен спад с над 20%, запитайте се от какво е предизвикано това.

Нека предположим, че хипотетично съществува компания ABC с цена за акция $50 и вие я срещате някъде, търсейки изгодни инвестиции. Прави ви впечатление, че dividend yield на ABC е 10%. Веднага правите бърза сметка, че ако инвестирате $1000 в тази компания, тя ще ви върне $100 (10%) под формата на дивиденти за 1 година. Мислите си… “Ами ако инвестирам $10 000 ? За 4-5 години мога да достигна $100 000 инвестирани, което ще ми носи по $10 000 на година. Това е доста добра възвръщаемост…”

Оказва се обаче, че за последното тримесечие или за последната година, цената на ABC е паднала от $100 за дял, на $50 за дял. Вие виждате цената от $50 и dividend yield 10%. Но такъв спад в цената на някоя акция с 50% може да говори, че компанията претърпява сериозни трудности, има проблеми или се е запътила към фалит. Когато цената на ABC е била $100 за дял, то dividend yield е бил 5%. Както споменахме по-горе, с понижаване на цената на акцията, параметърът за дивидентна доходност се увеличава. Това е и причината да виждаме в случая такова голямо число – 10%.

Това, което може да последва, е компанията да не може да изплаща повече дивиденти на своите акционери и да реши да намали драстично dividend rate-а или да го спре напълно, за да може да оцелее. По-лошото в случая е, ако въпреки спрения дивидент, ABC не може да се възстанови и цената на акциите и продължи да пада. Тогава, ако решим да продаваме, ще сме на загуба. Ако пък изчакаме още и не продадем, то може да сме на още по-голяма загуба.

Колко можем да печелим от дивиденти

За да имаме добри доходи само и единствено от дивиденти, то трябва да инвестираме наистина много голяма сума пари. В действителност, както вече отбелязах, много хора се “подлъгват” с по-високи (high dividend yield) акции, които за съжаление са по-рискови и в дългосрочен план няма как да са добър избор.

Ако искаме да играем на “по-сигурно” и безопасно, то ще изберем да инвестираме в компании, които имат между 2% и 5% dividend yield. Добре е сред тях да имаме Blue Chip Stocks от различни сектори, за да можем все пак да диверсифицираме колкото можем.

Нека направим една груба сметка за това каква доходност реално можем да генерираме от дивиденти и с каква инвестирана сума. Да речем, че сме набелязали няколко компании, в които ще инвестираме и средния dividend yield, който можем да очакваме от нашата инвестиция е 4% годишно. При инвестирани $1000, ние ще получаваме $40 годишно. Съответно, при инвестирани $10 000, ще получаваме $400 годишно, само от дивиденти, но това е преди таксите (данъците). Разпределено в годината ($400 / 12), ще имаме по $33 на месец. Никак не е много нали ? И това е всъщност сума преди да е обложена с данъци.

Нека минем на по-горно ниво. Да предположим, че инвестираме $100 000. Тогава можем да очакваме $4000 годишно, което прави по $333 на месец. Това е по-малко дори от една минимална работна заплата. И трябва да имаме предвид, че тези дивиденти не са ни гарантирани и както видяхме през месец Март 2020, поради световната ситуация с Ковид 19, някои компании спряха дивидентите си, други ги намалиха драстично, трети пък, като круизните компании, се сринаха със сериозни проценти.

С други думи, за да изкарваме по $1000 на месец от дивиденти на “по-сигурни” и “по-стабилни” компании, то ще трябва да инвестираме суми от порядъка на $300 000. И тези $1000 няма да са чисти, а ще са обложени с поне 10% данък.

Всъщност, има и още един скрит параметър, който повечето начинаещи инвеститори не взимат предвид, когато започнат да наливат пари в компании, които изплащат дивиденти. Този параметър е инфлацията. Тя е неизбежна и е като скрит враг, който смуче от стойността на инвестициите ни. Инфлацията е от порядъка на минимум 2-3% годишно. Тоест на всеки $1000 спестени или спечелени от дивиденти, ние губим по $20-$30 годишно.

Ако приравним 4-те процента очаквана годишна доходност от дивиденти на годишната инфлация от 2%, то накрая се оказва, че ние сме само с 2% печалба върху инвестициите си.

Ето защо е по-добре да не разчитаме само и изцяло на дивидентите, а да имаме предвид и растежа на компаниите. Ако инвестираме в компании с dividend yield 4%, но в същото време на годишна база, акциите на тези компании скачат с по 8-10-15%, то ние ще имаме доста по-висока цялостна годишна доходност.

И в крайна сметка, как да печелим повече, инвестирайки в дивидентни компании ?

Отговорът е един – реинвестиране на дивидентите. Точно това правя и аз с дивидентите, които получавам. Аз ги реинвестирам обратно и така си осигурявам все по-висока доходност. Ако на $1000 инвестирани имам $40 под формата на дивидент, аз го вкарвам обратно в същата компания или в друга, като закупувам още дялове.

Важни дати, касаещи дивидентите

Ако дадена компания изплаща дивидента си на всеки 3 месеца (quarterly), то ще виждаме следните дати 4 пъти в годината:

 1. Declaration Date (Дата на обявяване на дивидента)
 2. Ex-Dividend Date (Дата на Екс Дивидент)
 3. Record Date (Дата на Запис)
 4. Payment Date (Дата на Плащане)

Declaration Date

Датата на деклариране е денят, в който съветът на директорите на дадена компания обявява следващото изплащане на дивидент. Това включва размера на дивидента (dividend’s size), датата на ex dividend и датата на плащане (payment date).

Сама по себе си, тази дата е само информационна и всъщност по-важни са останалите 3 дати, които са конкретни срокове, в които трябва да предприемем някакво действие.

Ex-Dividend Date

Това е датата, на или след която, ако закупим акции, няма да се класираме за изплащане на следващия дивидент. Вместо това, дивидентът ще бъде изплатен на предишния собственик на акцията. Обикновено, ex-date е 1 ден преди Record Date.

Пример за ex-dividend date:

Declaration Date на Verizon Communications (VZ) беше на 03 Септември 2020. На тази дата беше обявена Ex-Dividend датата – 08 Октомври 2020, размерът на дивидента – $0.6275, Record Date (датата на запис) – 09 Октомври 2020 и Payment Date – 02 Ноември 2020.

Ако сме закупили акции на VZ преди 08.10.2020 (ex date), то ще получим обявения дивидент в размер на $0.6275. Ако обаче закупим VZ на 08.10.2020 или след това, то няма да се класираме за това дивидентно плащане.

По принцип, когато настъпи ex-dividend датата, цената на акцията започва да се търгува намалена с количеството на обявения дивидент. Да речем, че цената на VZ е $57. След отварянето на борсата на 08.10.2020 (на ex-dividend датата), цената би следвало да се понижи с $0.6275 и акцията да се търгува на $56.38 за 1 дял. Както виждате, разликата е незабележимо малка и понякога, поради волатилността на стоковия пазар и другите фактори, влияещи на цената на акцията, може дори да не забележим понижението, което следва да бъде породено от настъпването на ex-dividend датата.

Ако сте закупили акции на VZ преди 08.10.2020 и ги продадете след тази дата, или по-точно след record date-a, то вие също ще получите и обявения дивидент, независимо от това, че вече не сте притежател на акциите.

Record Date

Record Date (Датата на запис) е крайната дата, на която се определя кои акционери имат право на дивидент, т.е. кой фигурира в записите на компанията като притежател на акции. Тази дата се определя от съвета на директорите на корпорацията.

Обикновено, Record Date е един ден след ex dividend датата. Ако сте закупили дялове от компания преди нейната ex dividend дата, то вие ще бъдете включени в следващото дивидентно плащане. Ако сте пропуснали да направите покупка или я направите след ex dividend датата и съответно след record date, то вие не се класирате за получаване на обявения дивидент.

Payment Date

Payment date (pay date, payable date) е датата, на която обявеният дивидент бива изплащан на акционерите, които са регистрирани като притежатели на акции в логовете на компанията. Датата на плащане може да е до 1 месец след ex dividend датата.

Добре е да сме наясно с датите, които са ключови за дивидентите, особено, ако по-голяма част от портфолиото ни е съставено от дивидентни акции. Но също трябва да имаме предвид, че следвайки прекалено стриктно тези дати, може да изпуснем добри възможности за инвестиция в стойностни компании, които биват повлияни от други фактори на пазара, различни от упоменатите дати.

Данъци върху дивидентите

Ако инвестирате в акции на американските фондови борси – NYSE и NASDAQ, данъкът, който ви се удържа при изплащането на дивидент, е 10%. Но това е при условие, че сте попълнили валидна W-8BEN форма. Тази форма е валидна за НЕ американски граждани, които търгуват на американския фондов пазар и ни дава право на облагане със само 10% вместо обичайните 30% данък. По принцип, такава форма се попълва още при регистрация в брокера, с който ще търгувате. Ако подписването на W-8BEN липсва като опция, то може да попълните формата лично и да се свържете с брокера си, за да я изпратите.

Ето 3 брокера, в които със сигурност W-8BEN формата е налична още при регистрация:

Тъй като дивидентите се облагат с данък при първоизточника, то ние не следва да плащаме данъци в България, тъй като изискването при нас по закон е да платим 5% данък, а на нас ни се удържа дори повече. Но не очаквайте някой да ви върне пари :). От нас се изисква единствено да декларираме доходите си от дивиденти в годишната си данъчна декларация. Всеки решава как и дали да направи това. Аз винаги препоръчвам да се обърнем към професионалисти (счетоводители) по тези въпроси. Но, разбира се, имате цялата налична информация и всички закони на един клик разстояние и можете също сами да решите този въпрос.

Заключение

Както може би ви стана ясно, дивидентните акции са добър избор за инвестиция, но все пак трябва да се съобразим с нашите цели, с това какво портфолио искаме да градим и каква възвръщаемост очакваме от него.

Инвестирането единствено в Blue Chip Stocks и други стабилни дивидентни компании с 4-5% dividend yield няма да ни направи богати освен ако не инвестираме наистина огромни суми.

Добър вариант е да комбинираме дивидентните си акции с такива, които показват стабилен растеж и да намерим баланса между двата типа, все пак искаме да печелим повече.

Реинвестирането на дивидентите е много добра опция, ако не търсим моментни печалби. С помощта на времето и сложната лихва, реинвестираните пари от дивиденти ще ни осигурят добри допълнителни доходи.

Акции, обещаващи прекалено високи дивиденти, не са добър избор за дългосрочни инвеститори.

Надявам се, че с тази статия съм успял да отговоря на някои ваши въпроси относно инвестирането в акции, които изплащат дивиденти. Вярвам, че ще направите правилните избори за вашето портфолио и ви желая успех.

Ако информацията за дивидентните акции е била полезна за вас, ще се радвам да я споделите в социалните мрежи с ваши приятели и познати, интересуващи се от този тип инвестиции и така повече хора да намерят отговорите, които търсят. За целта може да използвате social бутоните под статията.

***Представям ви най-детайлния видео курс за начинаещи инвеститори: “Как да инвестирам като нищо не разбирам?. Този курс ви дава ключови основни знания за това как работи фондовата борса и активите, които се предлагат там. Ще разберете фундаментално всичко за инвестициите!

***Представям ви първата си книга: “Силата на Дивидентите”, която идва с видео курс и калкулатор. Това е един цялостен наръчник по инвестиране в дивидентни компании.

Aко искате да станете ПРО в инвестирането в активи и в инвестирането в стойност, то определено хвърлете едно око на продуктите и услугите, които предлагам. Те са изцяло практически насочени и вече работят за стотици хора в България, просто защото дават реални и работещи решения.

Angelov Dimitar Community е затвореното ни общество от инвеститори, където НЕ СЕ дават инвестиционни съвети и на дневна база с изцяло информационна цел анализираме различни инвестиционни възможности, имаме си платформа за анализ, която си е само наша и всеки може да допринесе за доразвиването на тази платформа, която дава всичко необходимо за един стойностен анализ на която и да е компания от фондовата борса.

Правим си срещи на живо всяка седмица в ZOOM, имаме запис на всички срещи, обучаваме се на различни теми, имаме workshop-ове, имаме тонове информация в нашия DISCORD сървър, готови портфолиа, тестваме различни стратегии на инвестиране с информационна и тестова цел. 

Ако искате да се присъедините, със сигурност няма да съжалявате! 

Цената на Angelov Dimitar Community ще е винаги подценена, бъдете сигурни в това! 

Абонирай се за Angelov Dimitar Community – Абонамент

Ако имате въпроси относно услугите и продуктите, запишете си една безплатна 15 минутна информативна консултация с мен по телефона и ще обсъдим това, което ви интересува.

БЕЗПЛАТНА ИНФОРМАТИВНА КОНСУЛТАЦИЯ

*Съдържанието на този уебсайт под формата на статии, видеа, продукти и услуги не бива да се приема като финансов или инвестиционен съвет. Инвестициите могат да се понижават и повишават. Капиталът ви е изложен на риск. НЕ инвестирайте, ако не сте наясно с този факт! Винаги взимайте информирани решения, базирани на собствено проучване.


Инвестиции с фиксирана доходност от 7% на година. Избери алтернативата на банков депозит iuvoSAVE: РЕГИСТРАЦИЯ! 

Инвестиции с фиксирана доходност от 6.75% на година с Bondora Go & Grow: РЕГИСТРАЦИЯ! 

Не забравяйте да се абонирате и за бюлетина на сайта, който ви изпращам всяка седмица с новини, новости, разсъждения върху пазарите и инвестициите – АБОНИРАЙ СЕ

Ако искате да подкрепите моя проект angelovdimitar.com, направете го в PATREON:

https://www.patreon.com/AngelovDimitar

Последвайте ме и във FBINSTAGRAM и TikTok

За да получавате известия за нови статии на сайта, запишете се за известия от камбанката в долния десен ъгъл на вашия екран.

Благодаря ви и до скоро!

Споделяне

16 Responses

 1. Здравей, искам да те попитам Realty Income от US борса или от EU борса (RY6) купуваш? Поздрави

  1. Здравей! Купувам от US борса всички американски акции, тъй като само през US борси се разрешава fractional shares търговията. На европейските не може.

   1. Благодаря 🙂 Още един въпрос относно декларирането на дивидента, понеже тук дивидента се изплаща всеки месец, кога го декларираш в НАП, началото на следващата година или?

    Поздрави

    1. Да, точно така, дивидентите за текущата година се декларират също в ГДД от Януари до края на Април на следващата година. Тоест, дивидентите за 2021-ва ще декларираме в началото на 2022-ра.

   2. Като купуваш Realty Income на US борси, след продажбата им ако имаш капиталова печалба би дължал данък в/у нея. А ако би ги закупил от регулирана борса в ЕС, то не би дължал данък на НАП за евентуалната капиталова печалба при продажбата им. Има ли добра причина да се откажеш от възможността да си спестиш данъка в/у капиталовата печалба?

    1. Причините може да са по-ниската ликвидност на акциите на компанията на европейските борси и също невъзможността за fractional shares. Това са 2-те причини, няма други за мен.

 2. Здравейте,
  Благодаря за полезната инфромация.

  Вчера от ДСК си взех дивидента от Соди-Девня (Солвей Соди). За 2 акции, закупени в самото начало (когато всеки получи някакви бонове) взех 28 лв. дивидент. Предишната година беше по-висок – около 45 лв.

  Бих искал да попитам как бих могъл да закупя акции на БГ компания, например на Соди-Девня и къде мога да видя как вървят акциите на български компании.

  Благодаря предварително.

 3. Здравейте,

  В случай, че закупя акции на американска компания, но от европейска борса, дивидент изплаща ли се? Направи ми впечатление, че при проверка примерно на Apple с тикър APC на немската борса, данни за дивиденти липсват, а в същото време компанията изплаща дивиденти, когато акциите са закупени от американската борса.

 4. Здравейте Димитър,

  Моят въпрос е насочен към валутното изплащане на дивидента, което обикновено е в долари. Т.е ако искаме да реинвестираме сумата обратно, то най-практично би било да изчакаме да се понатупа и да направим превалутиране в евро и да правим покупки, за да не стои в Cash, нали така (ползвам Interactive brokers)?
  Таксите за превалутиране най-вероятно биха “изяли” малките дивидентни суми. Не виждам май друг начин да се възползваме от дивидентните плащания 🙂

  1. Здравейте! Няма такса за превалутиране от долари в евро, ако сте с директна регистрация в ИБ. През Карол и ако сте към Ирландия, все още има подобна такса за превалутиране.

 5. Здравейте, данъкът върху ДИВИДЕНТ от американски компании с попълнен формуляр W8BEN вече е 15% (информация според trading 212).

 6. Здравейте. Кка стои въпроса с данъчното облагане на приходи, получени от дивиденти от европейски акции?

  1. Здравейте, зависи каква е спогодбата със съответната страна. Много често процентът, който е удържан е повече от 10%. Не съм много компетентен по тази тема, тъй като аз самият нямам европейски акции, които да изплащат дивиденти. Но при всички положения, ако данък ви е удържан преди изплащането и той е повече от 5%, в България не би следвало да дължите данък, а само да декларирате получените суми от дивиденти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

СЕДМИЧЕН
БЮЛЕТИН

Хей, здравей! Искаш ли да се абонираш за седмичния бюлетин, който изпращам всеки понеделник?

Абонирай се сега и не изпускай нищо важно за инвестициите! Хиляди хора от България вече го направиха.