Ела в Angelov Dimitar Community – мястото, където ще научиш всичко за инвестициите!

Стратегия на Инвестиране Dollar Cost Average

В тази статия ще обърна по-детайлно внимание на стратегията за инвестиране Dollar Cost Average (DCA). Тази стратегия представлява осредняване на цената на даден актив и ще видим как се прилага, кога се прилага и защо всъщност се прилага.

Какво е Dollar Cost Average

Това е стратегия за осредняване на цената на даден актив. Има 3 подхода, които можем да използваме при DCA:

Подход 1: Регулярно (пасивно) осредняване

Ако купуваме един и същ актив регулярно, например всеки месец, както го правя аз, то купувайки от този актив, независимо от неговата цена, ние ще разполагаме с една осреднена цена.

Това е така, защото всеки месец ще закупуваме на различна цена. Веднъж тя ще бъде по-ниска, веднъж ще бъде по-висока, а може да има и моменти на по-големи корекции или пък големи върхове. Независимо от текущото състояние на пазара, купувайки този конкретен актив постоянно, ние ще имаме една добре осреднена стойност, една добре осреднена цена спрямо пазарната.

Подход 2: Ударно осредняване

При този метод, ако не инвестираме постоянно на някакъв период в даден актив, то ние сме инвестирали веднъж и чакаме неговата цена да падне например с 5% или 10%. Когато това се случи, влизаме “ударно” с по-голяма сума и така отново осредняваме нашата обща цена, която имаме за този актив.

Подход 3: Комбинирано осредняване

При този 3-ти комбиниран начин на осредняване на цената, всъщност използваме и двата предходни метода. Тоест, инвестираме на равни интервали от време, с равни суми в определени активи, и прилагаме един вид пасивно осредняване на цената, тъй като не се влияем толкова от моментната цена на този актив.

В даден момент обаче, ако по някаква причина финансовият инструмент, в който влагаме парите си понижи цената си с 5-10-15 или пък дори 20%, то ние прилагаме допълнителен Dollar Cost Average, т.е. използваме метод 2 – ударното осредняване.

Кога се прилага Dollar Cost Average стратегията

Този тип стратегия е доказана във времето и статистически, комбинирана с Buy&Hold стратегията, тя е най-удачният начин на инвестиране, който можем да приложим на фондовата борса. Статистиката показва, че DCA “бие” по възвръщаемост Buy Low / Buy the Dip & Sell High стратегията, тъй като никой не може да прогнозира пазара с точност и няма ка да знаем кога е дъното и кога е върхът.

Добре известно и доказано е, че “Time in the market beats timing the market.”

Прилагайки DCA при инвестициите си на фондовата борса, то ние ще разполагаме винаги с една добре осреднена цена на нашите активи. Но за тази цел, трябва да сме сигурни в активите, в които инвестираме и да познаваме бизнес моделите на компаниите, в които влагаме капитала си.

Да следим дружествата, в които инвестираме и да бъдем наясно с техните планове за развитие, е от ключово значение за нас като дългосрочни инвеститори, защото само тогава, само когато познаваме компаниите, в които инвестираме, ще можем спокойно да прилагаме Dollar Cost Average и тази стратегия ще работи максимално в наша полза.

В противен случай, обърнем ли го на казино с някой спекулативен актив, то почти сигурно е, че ще изгубим парите си. Както казват старите комарджии – “Избивката е майка на забивката.” Не превръщайте инвестициите си в хазарт!

Как работи Dollar Cost Average стратегията

Представете си, че инвестирате в даден актив, например в индексен ETF, който следи индекса S&P500 или пък Nasdaq-100. Да предположим, че цената, на която закупувате този инструмент, е €100 за 1 дял. Вие купувате – 1 x ETF на цена €100.

След 1 месец, цената на този ETF пада на €90. Това е 10% спад. Купувате и на тази цена същото количество, което сте закупили и първия път – 1 х ETF на цена този път €90.

Тук вече много лесно можем да сметнем каква ще е нашата средна цена на този финансов инструмент. Похарчили сме €100 при първата покупка и €90 при втората покупка. Общо сме похарчили €190. И тъй като разполагаме с 2 дяла от този ЕТФ, разделяме 190 / 2 и получаваме средна цена €95.

И понеже познаваме активът, в който инвестираме, проучили сме го и следим неговото развитие, и знаем, че цената му дългосрочно ще се покачва, то когато това стане, нашата възвръщаемост ще е по-голяма, тъй като просто сме осреднили цената по-ниско.

Когато този ETF мине €100 и стане да речем €120, нашата печалба ще е по-голяма в сравнение със ситуацията, в която например сме закупили веднъж и чакаме цената да се вдигне. Ако вземем този случай и предположим, че инвестираме €100, то нашата печалба ще бъде €20, когато ЕТФ-ът достигне цена за 1 дял от €120.

Ако се върнем обаче на примера с осредняването, ние разполагаме с 2 дяла и тяхната обща стойност (средната цена) е €95. Тогава, нашата печалба ще е €50 или по €25 на дял. Сметката получаваме лесно – Вложили сме веднъж €100 и веднъж €90, т.е. похарчили сме €190 и осреднената ни цена за 1 дял е €95. ЕТФ-ът обаче вече струва €120 за дял и съответно 2 дяла струва €240. От текущата стойност €240 изваждаме инвестираната от нас сума €190 и получаваме печалба €50.

Нека видим нагледно и една таблица, в която ще симулираме различни ценови движения на акциите на някоя компания, като в същото време ние няма да сме спирали да инвестираме в нея, независимо от цената за дял. Ще предположим, че инвестираме по $100 в една и съща акция в продължение на 6 месеца.

Дата
на закупуване
Инвестирана
Сума
Брой
Закупени
Дялове
Средна
цена на
закупуване
Месец 1$1000.1587$630
Месец 2$1000.2$500
Месец 3$1000.125$800
Месец 4$1000.1369$730
Месец 5$1000.18$555
Месец 6$1000.1695$590
Месец 7$700
$6000.9701$618

Формула за средна цена на акции и ETF

Както можем да видим от таблицата, инвестирайки една и съща сума всеки месец, независимо от цената на акциите, накрая имаме осреднена цена ($618), която е пак по-добра от текущата пазарна за следващия месец 7 ($700). Прави впечатление, че през месеците имаме спад от 30% (от $800 на $555) и въпреки това, придържайки се към DCA стратегията, ние пак излизаме с една по-добра цена от пазарната в момента.

И ако това е компания, чийто бизнес модел сме проучили, познаваме го и го следим, и знаем, че дългосрочно, това дружество ще се развива и съответно цената на акциите ще расте, то дори можем да приложим и Подход 2 – ударното осредняване през месеците, когато цената е с 30% надолу. Нека видим какво би се получило в този случай, ако вместо $100, инвестираме $300 през Месец 5:

Дата
на закупуване
Инвестирана
Сума
Брой
Закупени
Дялове
Средна
цена на
закупуване
Месец 1$1000.1587$630
Месец 2$1000.2$500
Месец 3$1000.125$800
Месец 4$1000.1369$730
Месец 5$3000.54$555
Месец 6$1000.1695$590
Месец 7$700
$8001.3301$601

Виждаме, че осреднената цена е още по-ниска. Нека сега сметнем колко сме спечелили за тези 6 месеца при пърия случай и колко сме спечелили при втория.

При равните месечни вноски от по $100, имаме инвестирани $600. Притежаваме 0.9701 брой дялове, а средната ни цена за дял е $618. Текущата цена за 1 дял от тази компания е $700.

Смятаме колко струват дяловете ни според текущата пазарна цена, която е $700:

$700 х 0.9701 = $679.07

Тъй като ние имаме инвестирани $600, то нашата печалба е $79.

При втория случай, с ударното инвестиране, положението е следното:

Имаме инвестирани $800, дяловете, които притежаваме са 1.3301, а средната ни цена е $601 за дял. Моментната пазарна цена е $700 за дял. Смятаме:

$700 х 1.3301 = $931

Тъй като ние сме инвестирали $800, а дяловете, които притежаваме в момента струват $931, това означава, че нашата печалба е $131.

Ето по такъв начин работи Dollar Cost Average стратегията и затова е толкова ефективна в дългосрочен план. Ако сте от типа инвеститори, които проучват и следят бизнесите, в които инвестират, то тази стратегия определено е за вас. А когато имаме “промоционални” моменти, когато цената пада краткосрочно, то възползвайки се от тези ситуации, ние увеличаваме драстично печалбите си.

Нали сте чували, че по време на кризи богатите стават още по-богати? Ето как нагледно видяхме защо и как се случва това. Аз лично купих акции на Apple и Facebook, когато те бяха с по 30% и 40% надолу през месец Март 2020-та заради световната пандемия. От тогава до сега, тези компании многократно покачиха цените си, изстрелвайки портфолиото ми нагоре.

Защо да използваме Dollar Cost Average при нашите инвестиции

Както вече споменах, тази стратегия е супер удачна за дългосрочни инвеститори. Практикувайки я, ние имаме постоянно една добра осреднена цена. И когато инвестициите ни отиват в стойностни активи, т.е. в хубави компании с голям потенциал и с доказано устойчиво конкурентно предимство, ние ще спечелим много.

Аз например разглеждам моите инвестиции в такива компании като влагане на парите си на 10-15 или 20% средногодишна лихва. Инвестирайки в такива дружества или ETF-и, аз предполагам, че купувайки активи на стойност $1000, тези активи след 1 година ще са на стойност $1200.

През следващите години може да съм на минус, ако например удари някоя криза, но след това, след като всичко се възстанови отново, аз няма да съм спрял да купувам или най-малкото няма да съм продал дяловете си, и в крайна сметка, като осредня цената си за определения от мен период, например 20 години, ще видя, че съм имал определен процент доходност на година, например 10 или 20%.

Инвестирайки със стратегията Dollar Cost Average, ние един вид си позволяваме да имаме експозиция към пазара с една постоянно добра цена. Представете си, че инвестирате “на върха” голяма сума пари. И след няколко месеца настъпва криза. Може да виждате парите си в червено в продължение на 1-2 или 3 години. С DCA може спокойно да избегнете това, като просто разпределите голямата сума на няколко пъти, по месеци или друг период, и така ще имате реална, добра средна цена, тъй като ще сте купували и на ниско, и на средно, и може би на високо, а не само на високо.

Процентът на възвръщаемост и стабилността на тази възвръщаемост, разбира се, зависят от вашите очаквания, проучвания и знания за бизнесите, в които инвестирате.

Ако искате да научите как да пресмятате колко печелите от инвестициите си, определено погледнете статията ми Колко печелим от инвестициите си.

Ако пък искате да видите какво се случва със стабилните компании по време на кризи, хвърлете едно око на статията ми по темата – Стабилни Акции по време на Криза?

*ВАЖНО: Тази статия не бива да се приема като финансов съвет!

Това беше кратко обяснение на стратегията Dollar Cost Average. Целта ми беше наистина статията да е кратка, за да може точно, ясно и конкретно с примери да видите как работи една от най-добрите, и в същото време една от най-елементарните стратегии, които всеки може да приложи в неговото портфолио.

Благодаря ви, че прочетохте този материал. Ако го намирате за полезен, ще съм ви благодарен, ако го споделите в социалните мрежи. Може да използвате бутоните под статията.

***Представям ви най-детайлния видео курс за начинаещи инвеститори: “Как да инвестирам като нищо не разбирам?. Този курс ви дава ключови основни знания за това как работи фондовата борса и активите, които се предлагат там. Ще разберете фундаментално всичко за инвестициите!

***Представям ви първата си книга: “Силата на Дивидентите”, която идва с видео курс и калкулатор. Това е един цялостен наръчник по инвестиране в дивидентни компании.

Aко искате да станете ПРО в инвестирането в активи и в инвестирането в стойност, то определено хвърлете едно око на продуктите и услугите, които предлагам. Те са изцяло практически насочени и вече работят за стотици хора в България, просто защото дават реални и работещи решения.

Angelov Dimitar Community е затвореното ни общество от инвеститори, където НЕ СЕ дават инвестиционни съвети и на дневна база с изцяло информационна цел анализираме различни инвестиционни възможности, имаме си платформа за анализ, която си е само наша и всеки може да допринесе за доразвиването на тази платформа, която дава всичко необходимо за един стойностен анализ на която и да е компания от фондовата борса.

Правим си срещи на живо всяка седмица в ZOOM, имаме запис на всички срещи, обучаваме се на различни теми, имаме workshop-ове, имаме тонове информация в нашия DISCORD сървър, готови портфолиа, тестваме различни стратегии на инвестиране с информационна и тестова цел. 

Ако искате да се присъедините, със сигурност няма да съжалявате! 

Цената на Angelov Dimitar Community ще е винаги подценена, бъдете сигурни в това! 

Абонирай се за Angelov Dimitar Community – Абонамент

Ако имате въпроси относно услугите и продуктите, запишете си една безплатна 15 минутна информативна консултация с мен по телефона и ще обсъдим това, което ви интересува.

БЕЗПЛАТНА ИНФОРМАТИВНА КОНСУЛТАЦИЯ

*Съдържанието на този уебсайт под формата на статии, видеа, продукти и услуги не бива да се приема като финансов или инвестиционен съвет. Инвестициите могат да се понижават и повишават. Капиталът ви е изложен на риск. НЕ инвестирайте, ако не сте наясно с този факт! Винаги взимайте информирани решения, базирани на собствено проучване.


Инвестиции с фиксирана доходност от 7% на година. Избери алтернативата на банков депозит iuvoSAVE: РЕГИСТРАЦИЯ! 

Инвестиции с фиксирана доходност от 6.75% на година с Bondora Go & Grow: РЕГИСТРАЦИЯ! 

Не забравяйте да се абонирате и за бюлетина на сайта, който ви изпращам всяка седмица с новини, новости, разсъждения върху пазарите и инвестициите – АБОНИРАЙ СЕ

Ако искате да подкрепите моя проект angelovdimitar.com, направете го в PATREON:

https://www.patreon.com/AngelovDimitar

Последвайте ме и във FBINSTAGRAM и TikTok

За да получавате известия за нови статии на сайта, запишете се за известия от камбанката в долния десен ъгъл на вашия екран.

Благодаря ви и до скоро!

Споделяне

3 Responses

  1. Как да сметна средната цена, като купувам 0.01327 примерно… И как да определя в революта кога е моята средна цена или не

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

СЕДМИЧЕН
БЮЛЕТИН

Хей, здравей! Искаш ли да се абонираш за седмичния бюлетин, който изпращам всеки понеделник?

Абонирай се сега и не изпускай нищо важно за инвестициите! Хиляди хора от България вече го направиха.