Ела в Angelov Dimitar Community – мястото, където ще научиш всичко за инвестициите!

Акции срещу Имоти | В какво да инвестираме? | Предимства и Недостатъци

В тази статия ще разгледаме 2 вида инвестиции, които са утвърдени, работещи, даващи добра възвръщаемост, но с доста особености, които са присъщи, както на едната инвестиция, така и на другата. Става въпрос за инвестиция на фондовата борса и инвестиция в недвижим имот.

Ще видим какви са плюсовете на борсата, както и нейните минуси и естествено ще направим абсолютно същото и за най-любимия актив на нас българите – недвижимото имущество 🙂

Статията, както обикновено, не бива да се приема като финансов или инвестиционен съвет, целта ми е да ви дам подредени предимства и недостатъци според мен, как аз ги виждам и разбирам нещата, и ще чакам в коментарите да споделяте и вие.

В края на миналия месец в Angelov Dimitar Community подхванахме тази тема и дори там написах 2 статии, които тук ще обединя в една. Доста добра дискусия се получи, тъй като при нас имаме хора, които инвестират сериозно в недвижими имоти и в акции едновременно и те също реално могат да споделят техните изводи от едната и от другата инвестиция.

Инвестиция в Акции и ETF – предимства пред имотите

Ликвидност

Акциите и ETF-ите са силно ликвидни активи, което означава, че можете да ги купувате или продавате бързо без проблеми. Тук не говорим за БФБ, нали? :). Недвижимите имоти, от друга страна, изискват по-дълъг процес за покупка или продажба на имот, което може да е проблем, ако имате нужда от бърз достъп до средства.

Ликвидността за мен винаги е била водеща при избора на активи. Склонен съм дори да приема по-ниска възвръщаемост за сметка на добрата ликвидност. В крайна сметка, ние като инвеститори трябва да разполагаме с парите си по всяко време. Не се знае какво ще се случи. Може да намерим супер възможност за инвестиция, която не търпи отлагане. Редно е да можем да се възползваме.

Принципно, когато аз инвестирам, го правя супер дългосрочно, аз спестявам парите си по този начин. Но, ако ми изникне добра бизнес възможност, ами бих разтоварил малко от портфолиото си, ако нямам други средства и бих се възползвал от тази бизнес възможност след като направя Opportunity Cost и е видно, че тя ще ми донесе повече пари в дългосрочен план.

Само мисълта, че мога да го направя ме освобождава супер много. Може да не се наложи, но ние като инвеститори в стойност, трябва да сме адаптивни към различни ситуации и да не подминаваме възможностите, които се откриват пред нас. А и всеки един от нас прави грешки. Редно е, когато сме направили грешка, да можем да я коригираме, дори с цената на малка или дори голяма загуба и да продължим напред. Ето това ни дава ликвидността.

Когато купим един имот, той си е наш, ок, можем да получаваме наем. Но когато разберем, че може би сме направили грешка с този имот и искаме да се отървем от него, не можем да го направим веднага. И ще имаме доста занимаване и активност от наша страна, за да го продадем, а едва ли ще е на добра цена и т.н… може да минат месеци.

Ако пък просто сме открили нова по-добра възможност, отново също можем реално да я изтървем докато чакаме да продадем имота. Докато при акциите, ETF-ите и други инвестиции на борсата, просто нещата се случват буквално за минути. Ако имаме инвестирани €100 000 на фондовата борса и ни потрябват €20 000, ами можем да разтоварим и да имаме €20 000 веднага. Докато, ако тези пари са заключени в имот това няма как да стане.

Другото хубаво нещо при фондовата борса е, че можем дори регулярно да разтоварваме от портфолиото си, когато то върви нагоре, без да продаваме всичко, докато при имота, няма как да продадем половината от него или по-скоро не са чести тези случаи.

Ако например сме инвестирали €100 000 в акции и те са върнали 20% за 1 година, можем да продадем брой акции само за стойността от €20 000 и инвестицията ни от €100 000 си остава, т.е. оставаме инвестирани.

Схемите са много, като например класическата такава при S&P 500 е да разтоварваме по 4% от портфолиото си на година и останалите 6% да остават и да се олихвяват за нас със сложна лихва.

Диверсификация

Инвестирането на фондовия пазар позволява по-лесна диверсификация. С относително малка сума пари можете да притежавате акции в множество компании от различни сектори. Диверсификацията помага за разпределяне на риска и намалява въздействието на лошото представяне от всяка една инвестиция. Инвестицията в недвижими имоти изисква значителни първоначални разходи и може да ограничи способността ви да диверсифицирате имотите.

Няма нужда от кредити

Когато инвестираме на фондовата борса, ние не се нуждаем от огромни суми, за да го направим. При недвижимите имоти, ако искаме да постигаме добри възвръщаемости, трябват си кредити, няма как иначе, освен ако не получавате наистина много пари в КЕШ 🙂

Може да се спестява

Това, което харесвам на инвестирането на борсата спрямо недвижимите имоти е, че всеки, независимо от сумата, може да спестява парите си много лесно и по пасивен начин, например в някой индекс като S&P 500. При имотите това не е приложимо. Няма как да инвестирате по 100 лв на месец. А тези 100 лв на месец на фондовата борса могат да струват наистина много след години.

Висока възвръщаемост по лесен начин

Ако само инвестираме в S&P 500 дългосрочно, то може да очакваме по 10% средно на година. Изключително трудно е да се постигне този процент с “проста” инвестиция в имоти. Тоест, нещата са насъпоставими. Трябва много активност от наша страна, за да докараме 10% възвръщаемост при недвижимите имоти. Докато при S&P 500 просто инвестираме и чакаме, това е. Вярно, има я вероятността инвестициите ни да струват по-малко в определени периоди, но ако имаме дългосрочен хоризонт, това не е проблем за нас.

Лесни пасивни доходи

Ако инвестираме в дивидентни компании, знаем, че пасивният доход под формата на дивиденти влиза като чист кеш в акаунта ни и това е, лесна работа. Можем след това да го реинвестираме този дивидент и вбъдеще да имаме още повече дялове от съответната компания и съответно още повече дивиденти да получаваме.

Споделям опита си, както и всички детайли на инвестирането в дивидентни компании в книгата “Силата на Дивидентите”

При недвижимите имоти, приходите от наем не са чисти. От тях вадим разходи, не можем да ги реинвестираме веднага в имота. Освен това, трябва да се занимаваме с наематели, амортизация на имотите, т.е. от време на време ще има нужда от ремонт… пасивността е несъизмерима с пасивността при фондовата борса и приходите от дивиденти.

Дивидентите също се увеличават всяка година. А наемът едва ли ще може да бъде увеличаван с по 10% на година да речем, както го правят добрите дивидентни компании.

Е, това са няколко предимства и как аз ги виждам нещата сравнявайки единия тип активи с другия. Естествено, имотите имат своето предимство и сега следва да обърнем внимание на него.

В никакъв случай не умаловажавам инвестициите в имоти. Просто това е различен тип инвестиция, изискващ различен подход. От имоти се правят много пари, но ги правят тези, които знаят какво правят 🙂

Инвестиция в Недвижими Имоти – предимства пред Акции и ETF

Hard asset (твърд актив)

Можем да го видим, да го пипнем. Това е и главната причина повечето хора да се насочват към този тип активи. Доходността не е голяма, или поне не е за масата “инвеститори” в имоти, но пък е нещо реално, което е лесно за разбиране. Имаш имот – може да го даваш под наем, може и да го продадеш след време за повече пари. Това е физически актив, който всеки разбира.

Контрол

Когато притежаваме имот, контролът е в нас. Можем да изберем какво да правим с него – дали да го отдаваме на дългосрочен наем, дали да го отдаваме за нощувки, дали да го продадем на по-висока цена.

Също, един неугледен имот можем да го превърнем, естествено след инвестиция на средства, в привлекателен такъв – ремонтираме го, обзавеждаме го добре според наши виждания и можем да му искаме по-висок наем.

Също можем и да избираме наемателите си. Сключваме договори с тях и по този начин неизпълнението на ангажимента им да плащат сметки, редовни наеми и други точки по договора се свежда до минимум.

Още веднъж, контролът е в нас. Можем да правим каквото искаме с този имот. Ако искаме зимата може да е на дългосрочен наем, а лятото да е на нощувки. От нас зависи всичко. Ако инвестираме в отделна компания на борсата, няма как да влияем на решенията на мениджмънта, трябва да се съобразяваме с тях, нищо друго не ни остава, ние нямаме контрол там.

Ниска волатилност

При недвижимите имоти волатилността е наистина ниска. Няма ежедневни колебания в цената на имота, какъвто и да е той. И дългосрочно, понеже земята вече не я правят, имотите ще струват повече пари, това е сигурно.

Имотът не е компания и не може да фалира. Ако се запали или събори, вие имате застраховка. Дори и да нямате застраховка, земята или мястото пак си остават ваши.

Имотните цени се движат бавно нагоре, понякога по-бързо, както е през последните години, и вероятността за големи спадове граничи с 0, защото все пак тук говорим за физически активи с вложени в тях средства, материали, имащи реална физическа стойност. Не може имот да падне с 50% при нормални условия. А компания на борсата може и то дори за няколко дни, дори с много повече от 50 процента.

Пасивен доход

Тук сравнявам пасивния доход от имоти чрез наем с пасивния доход от акции, които НЕ изплащат дивиденти или с акумулиращи ETF-и. Изключвам дивидентните компании, защото и те ни дават реален пасивен доход както имотите.

При имотите пасивният доход е регулярен и не е нужно да продаваш части от имота, за да реализираш някакъв доход. Не, просто си прибираш наема и това е. Докато при акциите, които НЕ изплащат дивиденти и акумулиращите ЕТФ-и, трябва да продаваме дялове, за да можем да усвоим някакви пари.

Лесно разбиране

Ако решим да инвестираме в недвижими имоти, няма да ни коства супер много време, за да схванем правилните принципи на този тип инвестиция. Много по-лесно е да намериш инвестиционната стойност на един имот отколкото на една компания на фондовата борса.

Имотът, който си харесаш и искаш да купиш, може да сравниш с други имоти в околността, да видиш колко са наемите и да разбереш реално какво може да очакваш. Също, може да предвидиш напълно разходите по имота – колко ще струва ремонта, колко ще са месечните разходи и след сключен договор с наемателите, можеш да си подсигуриш сигурни доходи да речем за период от 1 или 2 години.

Не са необходими много задълбочени познания в нито една област, защото може да се довериш и да използваш услугите на адвокати, които се занимават с недвижими имоти, както и други експерти, които срещу заплащане ще свършат експертна работа вместо теб.

Оставяш нещо след себе си

Колкото и да е клиширано това, няма как да не споменем факта, че недвижимите имоти са актив, който оставяме на децата си или на някой друг. Оставяме един източник на доходи след себе си. Макар и това да е присъщо също и за фондовата борса, можем да “завещаем” портфолиото на децата си, то от тях ще се изисква да бъдат въведени в този тип инвестиция, за да могат все пак да управляват впоследствие портфолиото от активи на фондовата борса.

Но при недвижимите имоти не е така. Просто апартаментът или къщата остават за тях и те могат да ги ремонтират и отдават отново под наем, ако пожелаят и приходите започват да идват веднага, без големи флуктуации и без да е нужно детайлно разбиране от материята.

Ако се сетите за още предимства на имотите пред фондовата борса или пък обратното, за предимствата на борсата пред имотите, споделяйте ги смело в коментарите 🙂

Това бяха моите 5 лева по темата с това в какво да инвестираме – имоти или акции и ETF-и. Ако трябва да бъда честен с вас, моите предпочитания знаете накъде са насочени 🙂 Но хубавото и на двата актива е, че те просто могат да се комбинират безпроблемно. Можем да имаме инвестиции в акции, да имаме добро дивидентно портфолио или пък комбинирано такова с ETF-и и други компании, като в същото време можем да имаме и имоти. Едната инвестиция НЕ изключва другата.
***Представям ви най-детайлния видео курс за начинаещи инвеститори: “Как да инвестирам като нищо не разбирам?. Този курс ви дава ключови основни знания за това как работи фондовата борса и активите, които се предлагат там. Ще разберете фундаментално всичко за инвестициите!

***Представям ви първата си книга: “Силата на Дивидентите”, която идва с видео курс и калкулатор. Това е един цялостен наръчник по инвестиране в дивидентни компании.

Aко искате да станете ПРО в инвестирането в активи и в инвестирането в стойност, то определено хвърлете едно око на продуктите и услугите, които предлагам. Те са изцяло практически насочени и вече работят за стотици хора в България, просто защото дават реални и работещи решения.

Angelov Dimitar Community е затвореното ни общество от инвеститори, където НЕ СЕ дават инвестиционни съвети и на дневна база с изцяло информационна цел анализираме различни инвестиционни възможности, имаме си платформа за анализ, която си е само наша и всеки може да допринесе за доразвиването на тази платформа, която дава всичко необходимо за един стойностен анализ на която и да е компания от фондовата борса.

Правим си срещи на живо всяка седмица в ZOOM, имаме запис на всички срещи, обучаваме се на различни теми, имаме workshop-ове, имаме тонове информация в нашия DISCORD сървър, готови портфолиа, тестваме различни стратегии на инвестиране с информационна и тестова цел. 

Ако искате да се присъедините, със сигурност няма да съжалявате! 

Цената на Angelov Dimitar Community ще е винаги подценена, бъдете сигурни в това! 

Абонирай се за Angelov Dimitar Community – Абонамент

Ако имате въпроси относно услугите и продуктите, запишете си една безплатна 15 минутна информативна консултация с мен по телефона и ще обсъдим това, което ви интересува.

БЕЗПЛАТНА ИНФОРМАТИВНА КОНСУЛТАЦИЯ

*Съдържанието на този уебсайт под формата на статии, видеа, продукти и услуги не бива да се приема като финансов или инвестиционен съвет. Инвестициите могат да се понижават и повишават. Капиталът ви е изложен на риск. НЕ инвестирайте, ако не сте наясно с този факт! Винаги взимайте информирани решения, базирани на собствено проучване.


Инвестиции с фиксирана доходност от 7% на година. Избери алтернативата на банков депозит iuvoSAVE: РЕГИСТРАЦИЯ! 

Инвестиции с фиксирана доходност от 6.75% на година с Bondora Go & Grow: РЕГИСТРАЦИЯ! 

Не забравяйте да се абонирате и за бюлетина на сайта, който ви изпращам всяка седмица с новини, новости, разсъждения върху пазарите и инвестициите – АБОНИРАЙ СЕ

Ако искате да подкрепите моя проект angelovdimitar.com, направете го в PATREON:

https://www.patreon.com/AngelovDimitar

Последвайте ме и във FBINSTAGRAM и TikTok

За да получавате известия за нови статии на сайта, запишете се за известия от камбанката в долния десен ъгъл на вашия екран.

Благодаря ви и до скоро!

Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

СЕДМИЧЕН
БЮЛЕТИН

Хей, здравей! Искаш ли да се абонираш за седмичния бюлетин, който изпращам всеки понеделник?

Абонирай се сега и не изпускай нищо важно за инвестициите! Хиляди хора от България вече го направиха.